Súčasnosť materskej školy

 

„Všetko závisí od začiatku. Ako sa položia základy, tak ide potom všetko.“

Komenský

 

Predškolský vek je veľmi dôležitým obdobím. Kladú sa tu základy pre ďalší kvalitný život. Naša materská škola je zameraná na rozvoj dieťaťa vo všetkých rozvojových oblastiach s uplatňovaním princípov tvorivo-humanistickej výchovy a tak zabezpečenie pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

 

Predstavujeme Vám materskú školu, kde sa veľa hráme – hrou sa učíme, tvoríme a máme z toho radosť.

 

Materská škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Nachádza sa v Mestskej časti Košice – Sever medzi ulicami B. Němcovej, Hroncovej a OC Merkúr.

PREVÁDZKA od 6,00 hod. – do 17,00 hod.

 

RIADITEĽKA

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

Tel. kontakt: 055/623 47 66, 0907 900 102

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultácie: streda od 10,30 – 12,00 hod. a podľa dohody

 

Materská škola má pestrú, bohatú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Napriek tomu sa snaží obohacovať výchovu a vzdelávanie aktivitami, či akciami pre deti. Sú to:

 • Bábkové predstavenia v materskej škole
 • Návštevy bábkového, či štátneho divadla
 • Hudobné rozprávky s ujom Ľubom
 • Besedy so zaujímavými ľuďmi na rôzne témy
 • Aj zdravé jedlá sú mňam – ochutnávka zdravých jedál
 • Tvorivé dielničky
 • Pečenie vianočných medovníkov
 • Mikuláš
 • Vianočné besiedky
 • Karneval
 • Deň rodiny
 • Fantastický deň
 • Detská športová olympiáda
 • Týždeň plný prekvapení
 • Dopoludnia s políciou
 • Dopoludnia so záchrankou
 • Juniáles ...

 

INTERIÉR MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola vstupuje do života dieťaťa, ale aj celej rodiny. Dieťa tu trávi veľkú časť dňa, preto je dôležité, v akých podmienkach sa dieťa hrá, aké je vybavenie materskej školy, jednotlivých tried.

Náš interiér spĺňa estetické aj emocionálne kvality. Prostredie materskej školy je útulné, príjemné - v súlade s bezpečnostnými a hygienickými normami.

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí - je tu dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok.

Hračky v materskej škole sú kvalitné a veku primerané. Súčasťou vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika a ďalšie. Priebežne je dopĺňaný spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.

Veľkou výhodou našej materskej školy je ľudský potenciál, ktorý sa stará o „dovybavenie“ interiéru materskej školy tým, čím má materská škola žiť. Tvorivosťou, radosťou, hravosťou, ktorú je cítiť zo spoločných prác detí a učiteliek, ale aj celého kolektívu, čo nás veľmi teší.

 

EXTERIÉR MATERSKEJ ŠKOLY

Veľkou devízou našej materskej školy je priestranná školská záhrada, ktorej vybavenie je predurčené pre pestré a bohaté pobyty detí vonku. Dnešný stav záhrady sme docielili vďaka výbornej spolupráci rodičov, zriaďovateľa, mestskej časti a celého kolektívu materskej školy. Spoločne sa staráme o vybavenie a o náhradnú výsadbu, kvetinové záhony. Našou pýchou je drevené vybavenie – exteriérové hračky a to strunové hojdačky, futbalové bránky, šplhacia veža, indiánske stany, padací most, drevená preliezka, basketbalový kôš, piškvorky. V budúcnosti chceme pokračovať a ešte zopár kovových preliezok nahradiť drevenými. Rozloženie vybavenia na školskom dvore, či už pieskoviskami, preliezkami, altánkom, domčekom pre deti, lavičkami, ale aj zeleňou je také, že záhrada ponúka dostatok príležitostí pre rôzne hrové činnosti detí – edukačné aktivity s rôznym zameraním, oddych, relaxáciu, tvorivosť.