Rada školy pri MŠ B. Němcovej 4, Košice

 

Predseda Rady školy:

    Mgr. Zuzana Németová - zástupca pedagogických zamestnancov a predseda rady školy

Členovia:

    Marta Tokarčíková - zástupca nepedagogických zamestnancov

    Mgr. Jozef Ščurka – zástupca rodičov

    Doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. – zástupca rodičov

    Mgr. Marcel Gibóda - delegovaný zriaďovateľom

    Bc. Matej Kundrát - delegovaný zriaďovateľom

    Bc. Lukáš Novák - delegovaný zriaďovateľom