VÁŽENÍ RODIČIA,

 

dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice.

 

V súvislosti s touto zmenou Vám oznamujeme, že

 

od 1.1.2024 sa mení výška príspevku za zo 40 € na 50 €.

 

Zaujímavé linky