Program pre deti na mesiac november

 

Naša materská škola - 4. november Deň materských škôl 

  1. Naše mesto
  2. Príroda v našom meste
  3. Doprava v našom meste
  4. V krajine geometrických tvarov

Zaujímavé linky