PROGRAM PRE DETI

 

Vo všetkých triedach materskej školy učiteľky plánujú a realizujú

 

výchovno-vzdelávaciu činnosť

 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školským vzdelávacím programom a v súvislosti s témami týždňov, ktoré sú súčasťou interného metodického materiálu materskej školy. Témy týždňov sú osvedčené, tvoria kvalitnú štruktúru výchovno-vzdelávacieho procesu počas celého školského roka v celej materskej škole, sú súčasťou a zároveň podporou kultúry materskej školy.

 

 

 

Témy týždňov v mesiaci SEPTEMBER

 

POĎME SA SPOLU HRAŤ 

 1.     Ja a moja materská škola

 2.     Ja, moja materská škola a školská záhrada

 3.     To som ja - škôlkar

 4.     To je moja rodina

Zaujímavé linky