ZÁPIS DETÍ DO MŠ – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

  

Prijímanie žiadostí pre prijatie dieťaťa do Materskej školy, B. Němcovej 4 v Košiciach na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v Materskej škole, B. Němcovej 4, Košice v riaditeľni školy, v termíne od 02.05.2023 do 04.05.2023

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

Zaujímavé linky